PrisonLAW

In de recente pers werd melding gemaakt van een gerechtelijke dwaling in de zaak Jaitsen Singh, de Nederlander die al tientallen jaren vastzit in de USA. En, zoals het er al lang naar uitziet, voor iets dat hij niet gedaan heeft. Een grove gerechtelijke dwaling derhalve!

Helaas is zijn geval niet uniek, hij is niet de enige nederlander die onschuldig vastzit of vast gezeten heeft. Bovendien geldt hetzelfde voor gevangenen in andere landen dan de USA, en met andere nationaliteiten dan de Nederlandse.

Is de staat van de veroordeelde nalatig in dit soort gevallen? Heeft de staat waarin de veroordeling plaats vindt een bedenkelijk juridisch systeem. De tragische conclusie is dat beide vragen met een volmondig Ja beantwoord moeten worden.

In sommige gevallen hebben we het over staten met een hoog banaan-republiek gehalte (BRG), doch soms ook gewoon over Nederland en de Verenigde Staten van America, landen die we over het algemeen als democratisch en beschaafd beschouwen.

Ik heb eerder over de Zweedse zaak van Dawis Isaak  geschreven, lees meer hier. In die zaak hebben we het over een ernstig hoog BRG in het land van veroordeling, maar vooral de thuis-regering die geen actie onderneemt. Noteer dat Dawid nog steeds vastzit en er mijns wetens geen vooruitgang geboekt is in het process van de stille diplomatie. De ontwikkelijks samenwerking met Eritrea gaat gewoon door.<Quote: Huidig onwikkelings budget Sida?>

De zaak Jaitsen Singh

Jaitsen is een Nederlander die ten tijde van de gebeurtenissen woonachtig was in Califonia en werkzaam als electricien. Hij woonde in California sinds 1970. In 1983 werden zijn vrouw en zijn stiefdochter brutaal vermoord en hun huis leeg geroofd.

In 1984 werd Jaitsen gearresteerd en twee jaar later werd hij veroordeeld tot een celstraf van 56 jaar. Sindsdien zit hij vast, eerst in San Quentin, en tegenwoordig in de Medical Facility Prison in Vacaville.

De rechtzaak en veroordeling in het kort:

 • Kroongetuige voorziet het OM van een getuigenis waarvoor hij met zijn vrijheid en een huis betaald krijgt.
 • De kroongetuige was geinterneerd ten tijde van de roofmoord.
 • De getuigenis van de zoon van Jaitsen wordt genegeerd.
 • Er is geen ander bewijs dat Jaitsen aan de roofmoord linkt.
 • Naar later blijkt (uit onderzoek van een privé detective én van de FBI) werd de kroongetuige omgekocht door het OM, waarschijnlijk vanwege gebrek aan bewijs.

De nasleep:

 • De Nederlandse consul bemoeit zich niet/te weinig met de zaak.
 • De nederlandse regeringen sinds 1984 bemoeien zich niet of nauwelijks met de zaak, redenen:
  • Jaitsen is van Surinaamse afkomst.
  • Hij heeft niet/te kort in Nederland gewoond.
   Noteer dat Jaisten welliswaar van Surinaamse afkomst is, maar daar leefde toen Suriname nog steeds deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden. Hij heeft dan ook een Nederlands paspoort, net als u en ik.
 • De nabestaanden van de kroongetuige verklaren dat de getuigenis gekocht werd door het OM.
  Noteer dat de kroongetuige zelf kort na Jaitsen’s veroordeling omkwam in een schermutseling met de politie.
 • Nederland laat na zich in te zetten voor repatriering naar Nederland, ook sinds de om medische redenen overplaatsing naar Vacaville.

Het resultaat:

 • Jaitsen zit nog steeds vast.
 • De regering doet nog steeds weinig.

Kortom: een gerechtelijke dwaling van de eerste orde. Onder betere omstandigheden zou ik zeggen: materiaal voor een boek.

PrisonLAW

Is een organisatie die zich bezighoudt met het verstrekken van juridische informatie en juridische bijstand aan Nederlanders die in het buitenland gevangen zitten. Gewoonlijk beperkt dit zich tot deze diensten, maar soms merkt men tijdens dit proces dat er sprake is van een gerechtelijke dwaling. Zoals in de zaak Jaitsen Singh.

PrisonLAW heeft zich buitengewoon ingezet in de zaak Jaitsen Singh. Een lange reeks van onrechtmatigheden en onrechtvaardigheden aan zowel de Nederlandse als de Amerikaans zijde zijn aan het licht gebracht door de organisatie.

 

Paul
Januari 2023

 

Bronvermelding:

 

Ingezonden commentaar:

…een gerechtelijke dwaling in de zaak Jaitsen Singh… en …helaas is zijn geval niet uniek

Dit is inderdaad niet uniek en ook niet alleen iets van deze tijd. Bekend is ook het verhaal van de onkreukbare Franse legerofficier kapitein Dreyfuss. Hij werd in 1894 beschuldigd van verraad in de vorm van spionage voor de Duitsers.
Hoogwaardigheidsbekleders misbruikten hun machtspositie om hun anti-semitisme de vrije loop te laten en zelfs bewijsstukken werden vervalst.
Émile Zola schreef in 1898 zijn beroemde aanklacht J’Accuse om een openbaar proces af te dwingen voor de affaire Dreyfuss.
Zola werd zelf aangeklaagd wegens laster en hij kon zo staande voor het gerecht puntsgewijs afrekenen met de schandalige gang van zaken rond het proces van Dreyfuss. Dit onder het toeziend oog van de hem vijandelijk gezinde Franse pers. Ook Émile Zola werd veroordeeld door de arrogantie van de macht.
Eef 28 jan 2023