Category Archives: NL

The Art of Translation

My all time favorite SF-writer is Jack Vance who died at May 13th 2013 at the age of 96. He wasn’t a follower of the hard science fiction category, there are far more qualified writers for this genre like Larry Niven with his fabulous novel Ringworld, full of hard core science.
In fact Niven had to write a sequel to Ringworld because he wanted to correct a rather stupid technical error in the original story. One which was pointed him out by MIT students. Continue reading →

Translation, human or AI?

As the idea came up to translate one of my books from the English language it was written in, to what is supposed to be my native tongue: Dutch, I decided to have a go at this challenge. To be fair, it wasn’t really a formal challenge, more like a curiosity of mine if I could do it or not. After all, with all the AI presence online, why would one be as mad as to undertake such a laborious task manually Have I gone mad? Continue reading →

PrisonLAW

In de recente pers werd melding gemaakt van een gerechtelijke dwaling in de zaak Jaitsen Singh, de Nederlander die al tientallen jaren vastzit in de USA. En, zoals het er al lang naar uitziet, voor iets dat hij niet gedaan heeft. Een grove gerechtelijke dwaling derhalve!

Helaas is zijn geval niet uniek, hij is niet de enige nederlander die onschuldig vastzit of vast gezeten heeft. Bovendien geldt hetzelfde voor gevangenen in andere landen dan de USA, en met andere nationaliteiten dan de Nederlandse. Continue reading →

Podcast “De verdwenen SS’er”

Toen ik in 2020 begon te schrijven aan wat een jaar later als mijn eerste boek ‘Nuremberg’ gepubliceerd zou worden, leek de hoeveelheid informatie en publiciteit over SS’ers die hun straf ontliepen summier. Hoe verging het hen, waar ontspoorde de juridiek?

Groot was dan ook mijn verbazing toen ik een week geleden bij toeval tegen een krantenartikel over een recent verschenen podcast aanliep. Het artikel noemde de titel van de podcast, ‘De verdwenen SS’er’. De krant in kwestie was het Dagblad Kennemerland. Continue reading →

Echte taxi versus Uber

Toen we een antal jaren in Zweden woonden moest ik m’n rijbewijs laten verlengen. Ik had reeds eerder een Zweeds rijbewijs gekregen, maar dit moest, net als in Nederland, op een gegeven moment verlengd worden. Aangezien ik in Nederland alle rijbewijzen behaald had, A, B, BE, C, CE, D en DE, waren deze categoriën ook aanwezig op mijn Zweedse rijbewijs. Bij de papierwinkel voor de verlenging ervan moest ik invullen welke categoriën ik wilde behouden. Allemaal was natuurlijk mijn antwoord. Continue reading →

Energievoorziening in Nederland

In ons land wordt de energiebehoefte door een aantal bronnen ingevuld.
– aardgas    |
– aardolie    | fossiele brandstoffen
– steenkool |

– kernenergie    |
– windturbines   | CO2-vrije energieopwekking
– zonnepanelen |

– biomassa | “CO2 vrij” —> The great accounting trick Continue reading →

Aardgas

De Europese Commissie zet het licht op groen voor extra investeringen in onder meer aardgas. Dit als vervanging voor steen- en bruinkool dat in veel energiecentrales nog als brandstof wordt gebruikt. Continue reading →

Nu bij bravenewbooks.nl!

Inderdaad, nu is mijn eerst boek ‘Nuremberg’ als eboek te koop op bravenewbooks.nl. Voor wie dat (nog) niet wist, dat is de self-publishing site voor onder andere bol.com, bruna boeken, en een hele verzameling van andere boeken (en e-boeken) sites.

Wellicht interessant voor de papieren lezers: ook de paperback versie van mijn boek komt daar binnenkort uit! Continue reading →

Democratie?

Zoals hopelijk bekend hebben we in Nederland net als binnen de EU meerdere politieke partijen in elk land. Dit maakt het mogelijk om een breder deel van de bevolking te laten stemmen op een partij die juist hun opinie iets meer vertegenwoordigt dan de andere partijen. We roepen dan met zijn allen dat dit een democratisch pricipe is.

Andere landen hebben slechts twee partijen, vaak een linksere en een rechtsere partij. Engeland behoorde lang tot dit principe, de Verenigde Staten van Amerika doen dat nog steeds. Continue reading →

Sociale media en energie

Sociale media lijken voor velen niet meer weg te denken uit het dagelijks bestaan. Foto’s van katten, puppies, babies, de lunch en dergelijke belangrijke uitingen van creativiteit dienen verspreid te worden onder het volk, de kennissenkring, collega’s en familie en vrienden. Niets lijkt onbenullig genoeg om anderen ervan te weerhouden deel te nemen in deze eindeloze informatie flow. Continue reading →

Teloorgang

Met toenemende somberheid beschouw ik de ontwikkelingen van de Nederlandse samenleving welke niet anders dan kunnen worden beoordeeld langs een afglijdende schaal.
En dit afglijden lijkt een zekere route naar totale anarchie.

Bijna wekelijks zien wij uitbarstingen die alleen in een stuurloze samenleving kunnen ontstaan. In iedere poging tot handhaving wordt wel aanleiding gevonden om uiterst gewelddadig te gaan relschoppen: vuurwerkverbod, vaccinatieplicht, QR-pas, lockdown voorstellen, avondklok. Continue reading →