Kerst 2022

Hoi allemaal! Alweer een jaartje voorbij.
Hej allihopa! Ännu ett år gick förbi!
Hey y’all! And another year passed!

Hier wat foto’s voor een indruk van ons 2022.
Här några fotobilder för ett intryck av vårt 2022.
Here are a few photo’s for an impression of our 2022.

Voorjaar / Vår / Spring:

Zomer / Sommar / Summer:

Najaar / Höst / Fall:Winter / Vinter / Winter:

wensen / önskar / wish