Tag Archives: #dawidisaak

PrisonLAW

In de recente pers werd melding gemaakt van een gerechtelijke dwaling in de zaak Jaitsen Singh, de Nederlander die al tientallen jaren vastzit in de USA. En, zoals het er al lang naar uitziet, voor iets dat hij niet gedaan heeft. Een grove gerechtelijke dwaling derhalve!

Helaas is zijn geval niet uniek, hij is niet de enige nederlander die onschuldig vastzit of vast gezeten heeft. Bovendien geldt hetzelfde voor gevangenen in andere landen dan de USA, en met andere nationaliteiten dan de Nederlandse. Continue reading →

Dawid Isaak

A well known name, at least out here in Sweden. Unfortunately, not as well known abroad as that might have impacted his case greatly and positively.

In 2001, Isaak, an Eritrean journalist and permanent resident and citizen of Sweden, was working in his former Continue reading →