Tag Archives: #myview

Judendom versus Israel

Under nu flera år har det varit vanligt att judiska medborgare av Sverige attackeras på grund av deras tro. Varför det händer är totalt oklart för mig. I Sverige, och andra civiliserade länder för den delen, råder religionsfrihet. Detta betyder enkelt sagt att alla kan tro på vad de vill utan att de behandlas på annat sätt än någon annan av myndigheter, företag och privatpersoner. Man ska fri från represaljer kunna ansluta sig till ett religionssamfund, församling eller förening eller utöva sin tro på annat sätt utan att någon stör sig på detta.

Så annorlunda verkligheten ser ut idag… Continue reading →

Welcome! Välkommen! Welkom!

Welcome to our new site allegedfacts.eu.
You may have been redirected here from plusservices.se.
Whatever the case, welcome!

…to my personal view on subjects of my choice. Happy reading!

…till min egen syn på saker som intresserar mig. Trevlig läsning!

…bij mijn eigen visie op onderwerpen die mij interesseren. Lees ze!

Continue reading →