Kerst 2023

Hoi allemaal! Alweer een jaartje voorbij.
Hej allihopa! Ännu ett år gick förbi!
Hey y’all! And another year passed!

Hier wat foto’s voor een indruk van ons 2023.
Här några fotobilder för ett intryck av vårt 2023.
Here are a few photos for an impression of our 2023.

Winter/Vinter/Winter:
Korte excursie naar Nederland
Kort utflykt till Nederländerna
Short trip to The Netherlands

Thuis is de winter nog niet over!
Hemma är vintern inte över än!
At home, winter is not over yet!


Voorjaar / Vår / Spring:


Nog even de auto opgehaald uit NL
Bilhämtning från Nederländerna
Car transport from The Netherlands

Ons verblijf in Spanje
Vår vistelse i Spanien
Our stay in Spain


Zomer / Sommar / Summer:

Autoshows
Bilträffar
Carshows

En van onze USA correspondenten
Och från våra USA korrespondenter
And from our USA correspondents

…Hannah & Filip, New York

Najaar / Höst / Fall:


…de zeilboot is verkocht
…segelbåten såldes
…the sailboat was sold

Spanje blijft altijd lokken
Spanien dras alltid
Spain always attracts


Winter / Vinter / Winter:

Terug in de kou
Tillbaka i kylan
Back in the cold

 


wensen / önskar / wish