Tag Archives: #nederland

Police brutality – Unique to the USA?

It has been impossible to ignore the cases of severe police brutality from departments all over the USA. Any reasonable person would wonder, after reading about this for the second, third, or even fourth time in the same year, why US police departments do not learn from previous examples. After all, how hard can it be? Continue reading →

PrisonLAW

In de recente pers werd melding gemaakt van een gerechtelijke dwaling in de zaak Jaitsen Singh, de Nederlander die al tientallen jaren vastzit in de USA. En, zoals het er al lang naar uitziet, voor iets dat hij niet gedaan heeft. Een grove gerechtelijke dwaling derhalve!

Helaas is zijn geval niet uniek, hij is niet de enige nederlander die onschuldig vastzit of vast gezeten heeft. Bovendien geldt hetzelfde voor gevangenen in andere landen dan de USA, en met andere nationaliteiten dan de Nederlandse. Continue reading →