Det Svenska valet – 2

Med några dagar sedan valet återkommer jag till mina tidigare kritiker på det Svenska valsystemet. Jag konstaterade tidigare följande briser:

  • Vid ingången, dock utanför, står folk från lokala partier för att uppmana rösta på deras parti
  • I ingången där man tar de små papperslappar finns en vakt som ser till att allt går rätt till där
  • Kuverten man använder att lämna in lapparna har mellan 1 och 2 cm stora håll. Valkommittén ser vad det är du röstar på
  • Man får inte själv stoppa sitt kuvert i valurnen, det ska en i valkommittén göra

Förutom desssa har det blivit en hel del skriverier om köbildning utanför vissa vallokaler. Köarna var såpass långa att det rapporterades att vissa avsåg från att rösta.

Nu att jag tog tillfället att besöka vårt eget vallokal kunde jag konstatera några få små förbättringar:

  • Folk från lokala partier står kvar utanför vallokalen – minus poäng!
  • Ingen vakt var kvar denna gången vi entrén – plus poäng!
  • Hålen är kvar – minus poäng
  • Lämna blanketten själv i valurnen – minus poäng

Med bara en plus poäng är det inte riktig en förbättring.

Nästa steg:

Under veckan efter valet kom det en hel del förslag för att förbättra valsystemet. en del är likadana som jag redan hade i min lista, ett nytt förslag var att gå över från en biljett per pari och person till en blankett med samtliga partier förtryckta. Detta då i tre varianter, ett för varje val.

För att få ett intryck på dumheten med lösbiljetterna: för 2022 valet trycktes 700 miljoner valbiljetter, varav färre än 20 miljoner användes.

Min egen erfarenhet med dessa valsedlar under val i utlandet var att det fungerar bra. Så detta kan bli en stor förbättring.

En av personerna som presenterade skarp kritik på dagens valsystem var konstig nog en förra detta styrelse ledanmot av Valmyndigheten. Detta är konstig eftersom just den personen har suttit på en stol där hen hade möjlighet att förbättra situationen.

Men rätt kritik är rätt kritik, valet är varken hemligt eller säker idag, och det ska förbättras, även om det togs några små steg mot ett säkrare val.