Aardgas

De Europese Commissie zet het licht op groen voor extra investeringen in onder meer aardgas. Dit als vervanging voor steen- en bruinkool dat in veel energiecentrales nog als brandstof wordt gebruikt.

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, noemt het Brusselse plan echter ’absurd’. „Aardgas bevat methaan, dat is een ontzettend schadelijke stof. De CO2 daarin veroorzaakt een van de zwaarste broeikasgaseffecten. Dat een meerderheid van de politiek hiermee akkoord gaat is schandalig”, zegt hij. Hij stelt dat de CO2-uitstoot fors omhooggaat. „Klimaatminister Jetten stemt in en buigt voor de macht van Duitsland en Frankrijk”, zegt Rotmans. „De Duitsers willen geen kernenergie, de Fransen wel. Er is uitruil geweest, waar kleine landen zich maar naar moeten voegen.”

Nu ben ik eraan gewend geraakt dat de gemiddelde hoogleraar weinig tot niets intellectueels heeft te melden.

In een interview komen ze tot geleerde uitspraken als: “Om energie te besparen is het verstandig om het huis goed te isoleren. De warmte kan dan niet zomaar naar buiten ontsnappen.” of: “Bij een pandemie moet je vaker de handen wassen en niet iemand in het gezicht hoesten.”

Maar het bovenstaande stukje tekst slaat alles op het gebied van stompzinnigheid.

Een mavoleerling met een jaartje scheikunde had de man op z’n blunders kunnen wijzen.

Aardgas bevat methaan, dat is een ontzettend schadelijke stof.
Aardgas is een mengsel van grotendeels methaan voor een klein deel aangevuld met het neutrale stikstof. Methaan is geen schadelijke stof, het is niet giftig, je kunt het zelfs even inademen, maar niet te lang want dan volgt er zuurstofgebrek. Het is wel brandbaar en ook explosief.

De CO2 daarin veroorzaakt een van de zwaarste broeikasgaseffecten.
Methaan is een molecuul —> CH4.
COis ook een molecuul Een molecuul ‘bevat’ geen ander molecuul, het is het kleinst mogelijke deel van een stof met dezelfde eigenschappen als die stof. Je kunt een molecuul wel een chemische reactie laten ondergaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld door methaan te verbranden. Dan verbindt het zich met zuurstof en er worden nieuwe moleculen gevormd. Dat gaat zo: CH4 + 2 O2 → CO2 en 2 H2O. Er is nu geen methaan meer, er zijn andere stoffen gevormd: CO2 en H2O.

CO uit methaaneen van de zwaarste broeikasgaseffecten.
COis wat genoemd wordt een broeikasgas. Bij verbranding van koolwaterstoffen (zoals methaan) komt het gevormde COin de dampkring, daar veroorzaakt het een broeikaseffect.

Als COop een andere manier wordt gevormd dan veroorzaakt dit exact hetzelfde broeikaseffect. Dat is een eigenschap van het molecuul CO2 .

Methaan is ook een broeikasgas. Het broeikaseffect daarvan is groter dan dat van CO2 .
Je moet methaan dus niet zomaar laten ontsnappen naar de dampkring. Maar waarom zou je? Het is er veel te duur voor, je kunt het beter eerst verbranden.

Jan Rotmans heeft de klok horen luiden maar weet totaal niet waar de klepel hangt.
Als hoogleraar zal hij zich waarschijnlijk verdiepen in de sociaal-economische gevolgen van de energie-transitie en de mogelijk maatschappelijk schadelijke psychologische effecten ervan.

Waarom hij in het nieuws technisch commentaar mag geven is mij een raadsel. Deze alfa heeft geen benul waarover hij spreekt.

 

Eef, 27 april 2020